razemdozmiany.pl | Joanna Bogudał-Borkowska
16622
page-template-default,page,page-id-16622,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

Joanna Bogudał-Borkowska

 

 

Jestem magistrem psychologii, specjalistą w dziedzinie psychologii klinicznej – ścieżka kształcenia zrealizowana na Akademii Psychologii Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, certyfikowanym psychoterapeutą psychodynamicznym (Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal), w trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Państwowej Akademii Nauk. Ukończyłam 4-letnie całościowe specjalistyczne szkolenie w zakresie psychoterapii przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uczestniczyłam w 3-letniej superwizji absolwenckiej u dr Piotra Drozdowskiego, psychiatry, psychoterapeuty, współtwórcy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, a także wieloletniego ordynatora Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ. Obecnie uczestniczę w szkoleniu przygotowującym do roli lidera Grup Balinta.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – Zespole Leczenia Środowiskowego oraz całodobowym oddziale psychiatrycznym, gdzie diagnozowałam i wspierałam Pacjentów indywidualnie, a także zajmowałem się oddziaływaniami grupowymi takimi jak: zajęcia relaksacyjne, kurs asertywności, psychoedukacja. Ponadto prowadziłam Pacjentów w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Kobiet i Dzieci Ofiar Przemocy w Rodzinie – przy Centrum Praw Kobiet, Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym NZOZ Rehabilitacja Izabelin, Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie – Poradni Zdrowia Psychicznego, a także Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie (w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego zajmowałem się diagnozą oraz psychoterapią indywidualną, współtworzyłam również grupę terapeutyczną dla Pacjentów z zaburzeniami osobowości, a także grupę dla osób z deficytami neuropsychologicznymi w przebiegu różnych chorób; z kolei w Centrum Koordynacji i Opieki Środowiskowej Dorosłych przy Szpitalu Bielańskim przeprowadzałam profesjonalną diagnozę a także współtworzyłam i współprowadziłam grupę psychoterapii zaburzeń osobowości). Pracowałam także z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami że spektrum autyzmu w innych placówkach leczniczych. W ramach kształcenia specjalizacyjnego prowadziłam Pacjentów z chorobami somatycznymi (serca, nowotworami oraz schorzeniami neurologicznymi).
Ponadto w ramach kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii prowadziłam zajęcia warsztatowo-teoretyczne przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie.

 

Obecnie prowadzę szkolenia w zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w służbie zdrowia, a także koordynuję praktyki i staże psychologiczne w Mazowieckiej Klinice Psychoterapii i Psychiatrii.

 

Posiadam doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej dorosłych, poradnictwie psychologicznym i profesjonalnej diagnozie psychologicznej i neuropsychologicznej. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jestem członkiem. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora. W ramach poszerzania wiedzy uczestniczę regularnie w szkoleniach i konferencjach. Jestem również autorką artykułów z dziedziny psychoterapii dorosłych oraz bajkoterapii.

 

Zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej osób dorosłych w ujęciu psychodynamicznym. Psychoterapia indywidualna jest procesem leczenia trudności o podłożu emocjonalnym i polega na regularnych spotkaniach ze specjalistą zazwyczaj raz w tygodniu. Dzięki psychoterapii Pacjent zaczyna rozumieć nieświadome czynniki, które leżą u podłoża jego trudności. Poznanie nieuświadamianych potrzeb, konfliktów psychicznych a także zachowań przyczynia się do poprawy i zmiany funkcjonowania na bardziej adaptacyjne w różnych obszarach życia Pacjenta. Rozpoczęcie psychoterapii jest poprzedzone cyklem spotkań konsultacyjno-diagnostycznych w celu zidentyfikowania problemu Pacjenta oraz właściwego ukierunkowania pomocy specjalisty.

 

Zapraszam osoby, które doświadczają:
– kryzysu życiowego, zawodowego
– trudności w utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji
– śmierci bliskiej osoby, utraty pracy, zdrowia, są w trakcie rozwodu
– procesu starzenia się i związanych z nim trudności
– trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjami
– lęku, smutku i depresji z różnych przyczyn
– poczucia osamotnienia, izolacji, nieśmiałości
– przemocy
– nerwicy
– chorują na schizofrenię
– mają zaburzenia osobowości
– mają doświadczenie bycia DDA oraz współuzależnienia
– potrzebują profesjonalnej diagnozy psychologicznej lub neuropsychologicznej
– chcą się rozwijać i bardziej poznać siebie

oraz wszystkich tych, którzy czują, że potrzebują pomocy psychologa i psychoterapeuty.
Pierwsza wizyta wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Wizyta osobista lub online – Skype, whats up, telefon, zoom – do ustalenia.

Wizyta trwa 50 minut