razemdozmiany.pl | PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DOROSŁYCH
16536
page-template-default,page,page-id-16536,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DOROSŁYCH

 

 

terapia_indywidualna

Jest spotkaniem dwóch osób w celu leczenia, które ma przynieść ulgę w psychicznym cierpieniu człowieka. Psychoterapia jest jedną z najbardziej podstawowych i skutecznych form pomocy w problemach związanych ze zdrowiem emocjonalnym.

 

Jest to proces, którego zadaniem jest zmiana u klienta sposobu myślenia, przeżywania czy zachowania, który wywołuje cierpienie.

 

Rozmowa z psychoterapeutą różni się od rozmowy z przyjacielem. Psychoterapeuta posiada profesjonalną wiedzę, która pozwala mu rozumieć problem człowieka i adekwatnie do tego problemu stosować określone techniki i interwencje.

 

Istotą procesu psychoterapeutycznego dla naszego zespołu jest relacja, którą każdy terapeuta nawiązuje z klientem w swoim indywidualnym stylu przy zachowaniu szacunku dla każdego człowieka jako osoby ludzkiej.

 

Pracujemy w oparciu o różne modalności psychoterapeutyczne, w zależności od szkoleń jakie ukończyliśmy, osobowości każdego z nas i potrzeb pacjenta. Opieramy się na przekonaniu, że człowiek jest złożoną istotą, której elementy cielesne, psychiczne, duchowe i społeczne wzajemnie się przenikają i na siebie oddziaływują. Pracujemy ze świadomą częścią osoby koncentrując się na indywidualnych zasobach klienta w rozpoznawaniu przez niego swoich potrzeb i podejmowaniu decyzji.

 

 

Psychoterapię dorosłych prowadzą:         

Bogudał-Borkowska Joanna

Bytniewska Ewa

Ornat Katarzyna

Walendzik Emilian

Wangler Barbara

Wangler Daria