razemdozmiany.pl | MEDIACJE
16532
page-template-default,page,page-id-16532,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

MEDIACJE

 

mediacje2Jest to metoda pracy ze stronami będącymi w konflikcie przy pomocy niezależnej trzeciej osoby (mediatora). Rozpoczyna się wstępnym spotkaniem kwalifikującym do właściwego procesu mediacyjnego. Podczas takiego spotkania strony są informowane o tym czym jest mediacja, jakie są jej zasady i przebieg. Jest to też najlepszy moment na to, aby każda ze stron wypowiedziała swoje oczekiwania względem procesu mediacyjnego. Kiedy mediator uzna, że przedstawiona sytuacja konfliktowa może z powodzeniem zostać rozwiązana na drodze mediacji następuje właściwa mediacja. Cechą takich spotkań jest to, że strony przedstawiają swoje stanowisko, wysłuchują się wzajemnie i próbują znaleźć rozwiązania, które byłyby akceptowalne dla obu stron.

Zasady mediacji:

  1. AKCEPTOWALNOŚĆ zasad mediacji oraz osoby mediatora przez strony konfliktu
  2. BEZSTRONNOŚĆ mediatora, który nie zna żadnej ze stron konfliktu i dla którego słowa każdego z uczestników mediacji są tak samo ważne
  3. DOBROWOLNOŚĆ uczestniczenia w mediacji, oznacza, że każdy z uczestników w sytuacji nie posiadania nadziei na powodzenie procesu mediacyjnego może z niego zrezygnować
  4. NEUTRALNOŚĆ mediatora, który nie ocenia stron konfliktu, ani nie sugeruje żadnych rozwiązań
  5. POUFNOŚĆ procesu mediacyjnego, podjęcie, przebieg, oraz efekty mediacji zostają objęte tajemnicą

Mediacja może dotyczyć :

– małżeństwa, które stara się podzielić obowiązkami domowymi;

– rodziców w sytuacji separacji, którzy starają się podzielić obowiązkami względem dzieci;

– dorosłych dzieci, które chcą ustalić zakres opieki nad chorymi rodzicami.

 

Mediacje prowadzi:

Barbara Wangler