razemdozmiany.pl | INTERWENCJA KRYZYSOWA
16578
page-template-default,page,page-id-16578,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

INTERWENCJA KRYZYSOWA

 

interwencja_kryzysowa3Na interwencje kryzysową składają się różne formy pomocy psychologicznej, medycznej, socjalnej, prawnej, których zadaniem jest przywrócenie równowagi psychicznej po zdarzeniu krytycznym.

Osoby będące w pod wpływem ciągłego stresu wynikającego z sytuacji kryzysowej, są narażone na wysoki stopień dezintegracji, czyli dotychczasowe sposoby radzenia sobie przestają działać i w ten sposób zmniejsza się ich odporność psychiczna.

 

Celem interwencji kryzysowej jest obniżenie nasilenia objawów: lęku, niepokoju, myśli samobójczych, przywrócenie poczucia bezpieczeństwa, poczucia kontroli (nad swoimi uczuciami, aby była możliwość wywierania wpływu na swoje życie), uruchomienie zasobów i odzyskanie umiejętności radzenia sobie.

 

Pomoc psychologiczna w ramach interwencji kryzysowej kierowana jest do osób które, doświadczają kryzysów:

  • rodzinnych związanych z etapem życia rodziny (ślub, małżeństwo, pojawienie się dziecka w rodzinie, kłopoty wychowawcze, rozstanie, rozwód, zdrada partnerska, przemoc w rodzinie, przejście na emeryturę, śmierć)
  • „psychiatrycznych” (próby samobójcze, problemy osobowościowe, kryzysy wynikające z zaburzeń psychiatrycznych i różnych uzależnień)
  • psychospołecznych (kłopoty finansowe, bezrobocie, trudności mieszkaniowe, konflikty z sąsiadami, bezdomność, samotność)
  • ostrych kryzysów sytuacyjnych ( wypadki komunikacyjne, utraty, sytuacja żałoby).

Celem pomocy psychologicznej jest zdiagnozowanie stanu psychicznego i reakcji kryzysowej poprzez swobodną rozmowę, słuchanie i towarzyszenie osobie w kryzysie (udzielenie wsparcia). Porządkowanie chaosu uczuć i emocji, umożliwienie odreagowania negatywnych emocji i ich bezpieczne ujawnianie, przerwanie ewentualnej izolacji osoby w kryzysie. Na podstawie diagnozy psycholog, może pokierować osoby do specjalistów i miejsc, w których zostanie udzielona właściwa pomoc. Dla klienta oraz jego rodziny może ona stać się systemem społecznego wsparcia. Konieczność taka powstaje wobec osób samotnych i rodzin żyjących w izolacji społecznej. Pomoc trwa tak długo, dopóki sytuacja kryzysu nie zostanie opanowana

 Gdy nie masz, nie możesz skorzystać z pomocy naturalnego wsparcia rodziny, znajomych, oferujemy Tobie Naszą pomoc.

 

Interwencję kryzysową prowadzi:

Bogudał-Borkowska Joanna